A bioüzemanyagok a Wikipedia által használt defíniója szerint az alábbi: olyan üzemanyagok vagy tüzelőanyagok, amelyeket a növényi vagy állati biomasszából állítanak elő. A bioüzemanyagok lehetnek szilárd, cseppfolyós (pl: bioetanol és biodízel) és gázneműek (pl.…